Piotr Korzeniowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uprawnienia adwokata uzyskał w 2013 roku, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (nr licencji 971).

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjny, prawie spółek handlowych, prawie cywilnym oraz w rozwiązywaniu sporów i procesach sądowych. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich.

e-mail: piotr.korzeniowski@gardocki.pl

tel: (22) 327 15 84