Piotr Glonek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, uprawnienia radcy prawnego uzyskał w 2008 roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (nr licencji 961).

Od 2008 roku jest arbitrem w Piłkarskim Sądzie Polubownym przy Polskim Związku Piłki Nożnej. Obszar jego zainteresowań zawodowych obejmuje prawo i postępowanie cywilne (w tym zagadnienia związane z egzekucją sądową), prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych; doradza bankom i instytucjom finansowym, w zakresie prawnych form zabezpieczenia wierzytelności, obrotu wierzytelnościami, procedur dochodzenia należności oraz obsługi procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

e-mail: glonek@gardocki.pl

tel: (22) 327 15 19