Jan Piłczyński

Członek zespołu ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Student V roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwent I etapu politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Obszar jego prawniczych zainteresowań dotyczy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa zobowiązań, a także prawa rzeczowego (zabezpieczanie wierzytelności). Jako temat pracy magisterskiej wybrał powództwo ustalające w przedmiocie kredytów z zawartym mechanizmem indeksacyjnym.

e-mail: jan.pilczynski@gardocki.pl

tel: (22) 327 15 35