Daria Świerczyńska

Członek zespołu ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Studentka V roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obszar jej zainteresowań zawodowych obejmuje prawo i postępowanie cywilne, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, prawo gospodarcze oraz prawo spółek. Aktualnie przygotowuje pracę magisterską na temat odpowiedzialności odszkodowawczej członków Rady Nadzorczej wobec spółki pod kierunkiem dr hab. Marty Litwińskiej-Werner.

e-mail: daria.swierczynska@gardocki.pl

tel: (22) 327 15 78