Sytuacja prawna zastawnika w postępowaniach restrukturyzacyjnych w kontekście zmian wprowadzonych do ustawy prawo restrukturyzacyjne, które weszły w życie z dniem 1 grudnia 2021r.

Czytaj dalej Sytuacja prawna zastawnika w postępowaniach restrukturyzacyjnych w kontekście zmian wprowadzonych do ustawy prawo restrukturyzacyjne, które weszły w życie z dniem 1 grudnia 2021r.

Postępowanie restrukturyzacyjne

Nie można wypowiedzieć umowy leasingu finansowego jeśli dłużnik nie płaci rat

W takiej sytuacji dłużnik może korzystać z przedmiotu leasingu finansowego służącego do prowadzenia działalności, o ile po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego nie narusza on pozostałych obowiązków wynikających z umowy, a stanowiących podstawę do jej wypowiedzenia.

Czytaj dalej

Czy zapłacisz za upadłość małżonka?

Kiedy rozdzielność majątkowa będzie uznana?

Niekiedy zdarza się, że jeden z małżonków będący przedsiębiorcą boryka się z problemami, które zmuszają go do podjęcia decyzji o ogłoszeniu upadłości. Wówczas należy zadać sobie pytanie: Czy wspólny majątek małżonków w przypadku upadłości jednego z nich wchodzi w skład masy upadłości? Czy rozdzielność majątkowa jest skuteczną ochroną małżonka? Czytaj dalej